کنترلی سیاست صندوق اقتصادی کریستین لاگارد

کنترلی: سیاست صندوق اقتصادی کریستین لاگارد بین الملل صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصادی کریستین لاگارد

گت بلاگز مازندران پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ساری ؛ پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

خروج

ورود

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

شنبه

مشهد ساری

23:30

01:00

ساری – تهران

05:30

پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

06:30

بندرعباس – ساری

08:10

10:15

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

ساری – بندرعباس

10:55

13:00

مشهد- ساری

پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

12:30

13:30

ساری مشهد

14:20

15:15


عبارات مهم : فرودگاهانتهای پیام/آ


واژه های کلیدی: فرودگاه | بندرعباس | پروازهای فرودگاه | پرواز ساری مشهد | فرودگاه دشت ناز | فرودگاه بین المللی | فرودگاه ساری |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog